หัวหน้างาน

นายเอกพงษ์ จันทึง

นายเอกพงษ์ จันทึง

ตำแหน่ง:   ปฎิบัติงาน หัวหน้างานงานอาคารสถานที่เเละสาธารณูปการ
โทรศัพท์:   053-553287 ต่อ 160
อีเมล:   eakapong79@gmail.com

งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

วรพันธ์ ปัญญากาศ

วรพันธ์ ปัญญากาศ

ตำแหน่ง:   วิศวกร
โทรศัพท์:   
อีเมล:   

พุทธมนต์ สนธิคุณ

พุทธมนต์ สนธิคุณ

ตำแหน่ง:   พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์:   
อีเมล:   

นายสถิตย์ ศรีกันทา

นายสถิตย์ ศรีกันทา

ตำแหน่ง:   พนักงานบริการฝีมือ ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์
โทรศัพท์:   053-553287 ต่อ 156
อีเมล:   ball_897@hotmail.com

นายกฤษนัย  กุลนาปา

นายกฤษนัย กุลนาปา

ตำแหน่ง:   พนักงานช่าง
โทรศัพท์:   053-553287 ต่อ 156
อีเมล:   maxmaxcmu@gmail.com

นายอนุพงศ์ ดอนปัน

นายอนุพงศ์ ดอนปัน

ตำแหน่ง:   พนักงานช่าง
โทรศัพท์:   053-553287 ต่อ 156
อีเมล:   bigblack666@windowslive.com

เอกภพ จินะเป็งกาศ

เอกภพ จินะเป็งกาศ

ตำแหน่ง:   พนักงานช่าง
โทรศัพท์:   
อีเมล:   

นายวีรศักดิ์ เหมือนฟู

นายวีรศักดิ์ เหมือนฟู

ตำแหน่ง:   พนักงานช่าง
โทรศัพท์:   -
อีเมล:   -

นายอดิสร สมบุญโสด

นายอดิสร สมบุญโสด

ตำแหน่ง:   พนักงานบริการทั่วไป
โทรศัพท์:   -
อีเมล:   -

นายณัฐรินทร์  คำปันนา

นายณัฐรินทร์ คำปันนา

ตำแหน่ง:   พนักงานบริการทั่วไป
โทรศัพท์:   -
อีเมล:   -

นายเกรียงไกร แสนธิมา

นายเกรียงไกร แสนธิมา

ตำแหน่ง:   พนักงานบริการทั่วไป
โทรศัพท์:   
อีเมล:   

นายศรีธน  สุวรรณศร

นายศรีธน สุวรรณศร

ตำแหน่ง:   พนักงานบริการทั่วไป
โทรศัพท์:   -
อีเมล:   -

นายจรัล คำปันนา

นายจรัล คำปันนา

ตำแหน่ง:   พนักงานบริการทั่วไป
โทรศัพท์:   
อีเมล:   

นายธงชัย เยตา

นายธงชัย เยตา

ตำแหน่ง:   พนักงานบริการทั่วไป
โทรศัพท์:   
อีเมล:   

นายทองสุข  ปันสัก

นายทองสุข ปันสัก

ตำแหน่ง:   พนักงานบริการทั่วไป
โทรศัพท์:   -
อีเมล:   -