หัวหน้างาน

นายปรีชา ลภัสวุฒิกุล

นายปรีชา ลภัสวุฒิกุล

ตำแหน่ง:   พนักงานปฎิบัติการ
โทรศัพท์:   053-553287 ต่อ 137
อีเมล:   preecha.salalock@cmu.ac.th

งานบริการการศึกษา

นายสมนัส โทวุฒิกุล

นายสมนัส โทวุฒิกุล

ตำแหน่ง:   พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์:   
อีเมล:   

นายเฉิดฉาน สาธุวงษ์

นายเฉิดฉาน สาธุวงษ์

ตำแหน่ง:   พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์:   053-553287 ต่อ 139
อีเมล:   chedchan.s@cmu.ac.th

นางบุษบา ขันนา

นางบุษบา ขันนา

ตำแหน่ง:   พนักงานบริการทั่วไป
โทรศัพท์:   
อีเมล:   

นางศรีพรรณ ปันสัก

นางศรีพรรณ ปันสัก

ตำแหน่ง:   พนักงานบริการทั่วไป
โทรศัพท์:   
อีเมล: