สนามฟุตซอล/สนามบาสเก็ตบอล


ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน ได้จัดมีสร้างสนามฟุตซอล เเละสนามบาสเก็ตบอลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่เข้ามาทำกิจกรรมต่างๆ ณ ศูนย์การศึกษาฯ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :