กิจกรรมที่ผ่านมา


ชมภาพข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์การศึกษาฯได้ที่ QR Code ที่ปรากฎอยู่นี้ และเฟสบุค  https://www.facebook.com/hariphunchaicmu/ 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :