หอพักนักศึกษา


ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน ได้จัดตั้งให้มีบริการด้านหอพัก สำหรับนักศึกษา บุคลากร รวมถึงผู้มาใช้สถานที่ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่องานประชุม อบรม สัมมนา ดังนี้ 
- อาคารหอพักหลังที่ 1 ขนาด 4 ชั้น จำนวน 48 ห้องๆ ละ 3 เตียง พัดลมเพดาน ห้องน้ำในตัว พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้อง
- อาคารหอพักหลังที่ 2 ขนาด 4 ชั้น จำนวน 48 ห้องๆ ละ 2 เตียง พัดลมเพดาน ห้องน้ำในตัว พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้อง
- อาคารหอพักหลังที่ 3 ขนาด 4 ชั้น จำนวน 48 ห้องๆ ละ 2 เตียง เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้อง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :