ที่อยู่-เบอร์ติดต่อ


image-1

ที่ตั้ง : ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน 205 หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สอบถามรายละเอียดการเดินทาง โทร 053-553177,053-553287 โทรสาร 053-553219